برچسب : پلیس

توهین به مسئولان در فضای مجازی مجازات دارد؟

توهین به مسئولان در فضای مجازی مجازات دارد؟

صدای نفتی ،شکایت چند مسئول دولتی از افراد به دلیل توهین در فضای مجازی این موضوع را مطرح می‌کند که اساسا توهین به مسئول دولتی در فضای مجازی مشمول مجازات قانونی می‌شود یا خیر.