اعلام برنامه دیدارهای هفته دوم تا یازدهم لیگ دسته اول فوتبال

اعلام برنامه دیدارهای هفته دوم تا یازدهم لیگ دسته اول فوتبال

صدای نفتی ...دیدارهای هفته دوم تا یازدهم نفت مسجدسلیمان درلیگ دسته اول فوتبال کشور

پایگاه خبری صدای نفتی ،گروه ورزش ….برنامه مسابقات هفته‌های دوم تا یازدهم لیگ یک باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش یافته، برنامه مسابقات هفته های دوم تا یازدهم لیگ یک باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.
خیبر در هفته اول لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ شنبه ۱۱شهریورماه با یک گل برابر پارس جنوبی‌جم شکست خورده بود.

*برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته دوم: یکشنبه ۱۹ شهریور
دریا کاسپین بابل-مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ
ون پارس(میهن آریو اسلامشهر)-آرمان گهر سیرجان(شهرراز شیراز) – ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
خوشه طلایی-سایپا تهران- ساعت ۱۸- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
شهرداری آستارا – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۸- ورزشگاه وحدت آستارا
خیبر خرم آباد – مس شهر بابک- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی خرم آباد
مس کرمان-مناطق نفت خیز(نفت و گاز گچساران) – ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
فجر شهید سپاسی شیراز-داماشیان گیلان- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه حافظیه شیراز
خلیج فارس ماهشهر-پارس جنوبی جم- ساعت ۱۹
دوشنبه ۲۰ شهریور

استقلال(آبی پوشان جنوب)ملاثانی-چادرملو اردکان – ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد.

هفته سوم
یکشنبه ۲۶ شهریور
سایپا تهران – فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
داماشیان گیلان- استقلال(آبی پوشان جنوب)ملاثانی – ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
خوشه طلایی – مس کرمان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
س سونگون ورزقان-خیبر خرم آباد- ساعت ۱۸- ورزشگاه یادگار امام تبریز

چادرملو اردکان-مس شهر بابک- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد
آرمان گهر سیرجان(شهر راز شیراز)-خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
نفت مسجد سلیمان- ون پارس(میهن آریو اسلامشهر) – ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه تختی مسجد سلیمان
مناطق نفت خیز(نفت و گاز گچساران)-دریا کاسپین بابل – ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
پارس جنوبی جم-شهرداری آستارا – ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه تختی جم

هفته چهارم
یکشنبه ۲ مهر
مس شهر بابک- شهر راز شیراز- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک کرمان
شهرداری آستارا- مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه وحدت آستارا گیلان
خلیج فارس ماهشهر -خوشه طلایی- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
دوشنبه ۳ مهر
دریا کاسپین بابل- نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ
فجر شهید سپاسی شیراز- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
خیبر خرم آباد – داماشیان گیلان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد
آریو اسلامشهر- چادرملو اردکان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
مس کرمان – سایپا تهران- ساعت ۱۸- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
آبی پوشان جنوب -پارس جنوبی جم- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه چهارم غدیر اهواز

هفته پنجم
یکشنه ۹ مهر
خوشه طلایی- شهرداری آستارا- ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
مس سونگون ورزقان- شهر راز شیراز- ساعت ۱۶- ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا تهران- آبی پوشان جنوب – ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
داماشیان گیلان- دریا کاسپین بابل- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت
چادر ملو اردکان-خیبر خرم آباد- ساعت ۱۸ ورزشگاه شهید نصیری یزد
نفت و گاز گچساران- آریو اسلامشهر – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
دوشنبه ۱۰ مهر
مس کرمان-فجر شهید سپاسی شیراز – ساعت ۱۸ ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
پارس جنوبی جم- مس شهر بابک- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی جم
نفت مسجد سلیمان – خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته ششم
شنبه ۱۵ مهر
شهرداری آستارا – داماشیان گیلان- ساعت ۱۶- ورزشگاه وحدت آستارا
شهر راز شیراز -چادرملو اردکان- ساعت ۱۷- ورزشگاه حافظیه شیراز
آبی پوشان جنوب – نفت و گازگچساران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه غدیر اهواز
یکشنبه ۱۶ مهر
دریا کاسپین بابل-مس کرمان- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدا سیمرغ
آریو اسلامشهر- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۷- ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر
مس شهر بابک -مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک
خیبر خرم آباد – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاهتختی خرم آباد
خلیج فارس ماهشهر- سایپا تهران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
دوشنبه ۱۷ مهر
فجر شهید سپاسی شیراز- خوشه طلایی- ساعت ۱۷- ورزشگاه حافظیه شیراز مهر

هفته هفتم
شنبه ۲۲ مهر
مس سونگون ورزقان- چادرملو اردکان- ساعت ۱۶- ورزشگاه یادگار امام تبریز
داماشیان گیلان – خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید عضدی رشت
سایپا تهران – آریو اسلامشهر – ساعت ۱۷- ورزشگاه انقلاب کرج
پارس جنوبی جم- شهر راز شیراز- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی جم
نفت مسجد سلیمان- آبی پوشان جنوب- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
نفت و گاز گچساران- مس شهر بابک- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
یکشنبه ۲۳ مهر
فجر شهید سپاسی شیراز – شهرداری آستارا- ساعت ۱۶- ورزشگاه حافظیه شیراز
خوشه طلایی -دریا کاسپین بابل- ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
مس کرمان – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

هفته هشتم
جمعه ۲۸ مهر
شهر راز شیراز- نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
مس شهر بابک -داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
چادر ملو اردکان- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد
خلیج فارس ماهشهر- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۸- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
آبی پوشان جنوب -مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۸- ورزشگاه غدیر اهواز
شنبه ۲۹ مهر
خیبر خرم آباد -خوشه طلایی- ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی خرم آباد
آریو اسلامشهر- مس کرمان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
دریا کاسپین بابل -فجر شهید سپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ
شهرداری آستارا -سایپا تهران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه وحدت آستارا

هفته نهم
جمعه ۵ آبان
داماشیان گیلان – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس سونگون ورزقان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز
خوشه طلایی – شهر راز شیراز- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
مس کرمان- آبی پوشان جنوب- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
دریا کاسپین بابل -شهرداری آستارا- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدا سیمرغ
سایپا تهران – مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه انقلاب کرج
فجر شهید سپاسی شیراز- خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
نفت و گازگچساران- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
نفت مسجد سلیمان-چادرملو اردکان- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته دهم
پنجشنبه ۱۱ آبان
چادر ملو اردکان- داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس شهر بابک- نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
شهر راز شیراز- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
آبی پوشان جنوب – خوشه طلایی- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه غدیر اهواز
پارس جنوبی جم- مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه تختی جم
جمعه ۱۲ آبان
خیبر خرم آباد- سایپا تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
شهرداری آستارا- مس کرمان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه وحدت آستارا گیلان
آریو اسلامشهر- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر تهران
خلیج فارس ماهشهر- دریا کاسپین بابل- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

هفته یازدهم
چهارشنبه ۱۷ آبان
خوشه طلایی- مس شهر بابک- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
داماشیان گیلان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید عضدی رشت
نفت و گاز گچساران- چادر ملو اردکان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
نفت مسجد سلیمان- مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پنجشنبه ۱۸ آبان
دریا کاسپین بابل- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهدا سیمرغ
شهرداری آستارا- خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه وحدت آستارا
فجر شهید سپاسی شیراز- آبی پوشان جنوب- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه حافظیه شیراز
سایپا تهران- پارس جنوبی جم – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان- شهر راز شیراز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*