صندوق جرائم پر حجم فدراسیون فوتبال.نوشته کارشناس ورزشی ،غلامرضا فانوسی

صندوق جرائم پر حجم فدراسیون فوتبال.نوشته کارشناس ورزشی ،غلامرضا فانوسی

پایگاه خبری صدای نفتی …گروه ورزش*وقتی تنهاحربهء کمیته های انضباطی واخلاقیِ فدراسیونِ فوتبال جریمه های نقدیِ بی حساب وکتاب برای انباشتِ صندوقِ پرحجمِ خود باشد*!؛*ودرآمدِحقِ پخش؛ تبلیغاتِ محیطی و بلیط فروشیِ مسابقات را نیز براین صندوقِ پر اشتها اضافه نمود و باشگاهها ازچنین حقوقی محروم باشند؛ باید اعلام کرد که: “خودحدیثِ مفصَل بخوان ازین مجمَل”*!!!…*زمانیکه […]

پایگاه خبری صدای نفتی …گروه ورزش*وقتی تنهاحربهء کمیته های انضباطی واخلاقیِ فدراسیونِ فوتبال جریمه های نقدیِ بی حساب وکتاب برای انباشتِ صندوقِ پرحجمِ خود باشد*!؛*ودرآمدِحقِ پخش؛ تبلیغاتِ محیطی و بلیط فروشیِ مسابقات را نیز براین صندوقِ پر اشتها اضافه نمود و باشگاهها ازچنین حقوقی محروم باشند؛ باید اعلام کرد که: “خودحدیثِ مفصَل بخوان ازین مجمَل”*!!!…*زمانیکه ملاکها براساسِ انتصابهای نادرست باشد ونه انتخاب‌های معقول وقوانینِ من درآورد بر این فوتبال مستولی شود؛ آیندهء روشنی برای این ورزش که حتی رکنِ عظیمی در تجارتِ جهانی داردرا نمی‌توان متصور بود؛ فوتبالی که برای دیگران گذشته از بازیِ ورزشی- تجاری؛ سرگرمیست ولی برای ما سرگرم کننده*!!!…*سوال اینست که آیا برای این فدراسیونِ پرحرف وحدیث وفوتبال؛ آیندهء روشنی میتوان متصور بود!!!

*غلامرضا فانوسی*…

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*