نرخ جدید عوارض آزادراه ها اعلام شد/ تهران-شمال ۳۰ هزار تومان+جدول

نرخ جدید عوارض آزادراه ها اعلام شد/ تهران-شمال ۳۰ هزار تومان+جدول

وزارت راه و شهرسازی نرخ جدید عوارض عبور از آزادراه ها را به شرکت های آزادراه های خصوصی ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری صدای نفتی ، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای ماده ۳۴ آئین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها که وزیر راه و شهرسازی را مسئول تعیین نرخ عوارض سالانه وسایط نقلیه عبوری از آزادراه‌ها تعیین کرده، نرخ جدید عوارضی را اعلام کرد.

۳ آزادراه تهران-قم، تهران-کرج-قزوین و بندرعباس-بندر شهید رجایی، دولتی بوده و نرخ عوارض عبور از آنها طبق قانون به پیشنهاد وزارت راه و تصویب شورای اقتصاد به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، نرخ‌های جدید عوارض آزادراهی از ۱۰ دی ماه قابل اجراست.

آزادراه قزوین رشت (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه‌محور تریلی
قزوین رودبار ۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۲۰۰۰
رستم‌آباد امام‌زاده هاشم ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰
جمع کل ۱۳۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۸۰۰۰

آزادراه اصفهان کاشان نطنز (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه‌محور تریلی
کاشان نطنز ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰
نطنز اصفهان ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰
جمع کل ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۴۰۰۰

آزادراه قم کاشان (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه‌محور تریلی
قم کاشان ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۳۰۰۰

آزادراه ساوه همدان قطعه ۲ (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه‌محور تریلی
ساوه همدان ۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۳۰۰۰

آزادراه زنجان تبریز (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دو محور کامیون سه محور تریلی
زنجان سرچم / سرچم هشترود / هشترود / بستان‌آباد ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
زنجان هشترود / سرچم بستان‌آباد ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۸۰۰۰
زنجان بستان‌آباد ۸۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
بستان‌آباد تبریز ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
سرچم میانه میاندوآب / هشترود میانه میاندوآب ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰
زنجان میاندوآب / بستان‌آباد میانه میاندوآب ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰
جمع کل ۳۱۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰ ۸۱۰۰۰ ۹۵۰۰۰

آزادراه اهواز بندر امام (ره)

(تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دو محور کامیون سه محور تریلی
اهواز بندر امام ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰

آزادراه پل زال اندیمشک (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه محور تریلی
پل زال اندیمشک ۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰

آزادراه همت کرج (تومان)

نام آزادراه سواری مینی‌بوس اتوبوس
شهید همت کرج ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰

آزادراه حرم تا حرم (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه محور تریلی
قم گرمسار (ایستگاه قم) ۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰
قم گرمسار (ایستگاه گرمسار) ۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰
جمع کل ۱۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰

آزادراه تبریز ارومیه (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه محور تریلی
پل میان‌گذر دریاچه ارومیه ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰

آزادراه ساوه سلفچگان (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه محور تریلی
ساوه سلفچگان (ایستگاه اصلی) ۶۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۵۰۰۰
ساوه سلفچگان (ایستگاه بین‌راهی) ۳۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۰۰
جمع کل ۹۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۳۰۰۰

آزادراه تهران شمال (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه محور تریلی
تهران شمال قطعه یک (روزهای عادی) ۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰ ۴۶۰۰۰
تهران شمال قطعه یک (روزهای پیک) ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰ ۴۶۰۰۰
تهران شمال قطعه چهار ۱۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰

آزادراه کنارگذر غربی اصفهان (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه محور تریلی
ایستگاه شماره یک ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰
ایستگاه شماره دو ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰
ایستگاه شماره سه ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰
جمع کل ۱۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۳۰۰۰۰

آزادراه تهران پردیس (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه محور تریلی
تهران پردیس ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۵۰۰۰

آزادراه باغچه مشهد (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه محور تریلی
باغچه مشهد ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰
آنتنی سنگ‌بست فریمان ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰

آزادراه کنارگذر شمالی مشهد (تومان)

نام آزادراه سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه محور تریلی
کنارگذر شمالی مشهد ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۹۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۸۰۰۰

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*