ورزش تشنهءخدمت است ،ندای الهام بخش میطلبد…به قلم کارشناس امور ورزشی، استاد غلامرضا فانوسی

ورزش تشنهءخدمت است ،ندای الهام بخش میطلبد…به قلم کارشناس امور ورزشی، استاد غلامرضا فانوسی

پایگاه خبری صدای نفتی *ورزشی*… *به بهانه*… *ورزش تشنهءخدمت است؛ ندای الهام بخش میطلبد*… ** *بی تفاوتی وبیخیالی بشرایطِ ورزش؛خودیک کم کاری وکم لطفیِ محضِ بتمامِ معناست*… *بگمانم امروزوازدیدگاهِ برخی جنابانِ صاحبِ کرسی؛حفظِ جایگاه وصندلی بر هر تحولی ازین دست رجحان وبرتری دارد*!… *شکی نیست صیانت؛حفاظت ونظارت درآیین نامه ها* *های ورزشی ودستورالعملهای ورزشیِ هر […]

پایگاه خبری صدای نفتی *ورزشی*…
*به بهانه*…
*ورزش تشنهءخدمت است؛ ندای الهام بخش میطلبد*…
*<=><=><=><=><=><=>*
*بی تفاوتی وبیخیالی بشرایطِ ورزش؛خودیک کم کاری وکم لطفیِ محضِ بتمامِ معناست*…
*بگمانم امروزوازدیدگاهِ برخی جنابانِ صاحبِ کرسی؛حفظِ جایگاه وصندلی بر هر تحولی ازین دست رجحان وبرتری دارد*!…
*شکی نیست صیانت؛حفاظت ونظارت درآیین نامه ها*
*های ورزشی ودستورالعملهای ورزشیِ هر مجموعهءورزشی برعهده مسئولینِ ذیربط است*.
*ریشه یابی در فرایندِ عقب ماندگی وپسرفتِ ورزش خود مقوله ایست که بررسی وعللِ آن؛ واکاوی وهمتی جانانه میطلبد*.
*امروز ورزش درابعادِ مختلف درسطحِ جهان جایگاه ومنزلت خاصِ خود رادارد ونگاهِ فراگیرِ بآن دامنه ای وسیع وگسترده ای را شامل میشود*.
*ورزش امروزه تنها یک بازی ومبارزهء میدانی نیست؛بلکه یک بازاروتجارتِ جهانی ست ونقشِ بی حرف وحدیثیِ در اقتصادی زنده را ایفا میکند*.
*بامراقبت از ورزش وحرکتِ آن* *بسوی تحول باتوجه به فرایندهای موثر وصحیح والبته تخصص و*
*برنامه ریزیِ مدَوَن میتوان ورزشی زنده وپویا وپیشرفته راشاهدبود*…
*سوال اینست که باتوجه به ذکرِ مواردِ بالاچند درصدازفرایندهای ذکر شده درحالِ حاضردریک* *مجموعهء ورزشیِ ما انجام میگیرد؟… آیا باتوجه به شرایطِ موجودِ ورزشِ ما؛میتوان تحولی رادرین حوزه شاهد بود*؟….
📚📚✒️✒️📚📚
*غلامرضافانوسی*

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*